Buổi họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và lễ chúc mừng đồng chí Hongsun thành viên HĐQT Tập Đoàn An Dương (ADG) giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) ngày 09/02/2023

Buổi họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và lễ chúc mừng đồng chí Hongsun thành viên HĐQT Tập Đoàn An Dương (ADG) giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt nam (Korcham) đã thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.