Video hoạt động của Tập Đoàn An Dương

Xuất Cảnh Tháng 09/2020

Học Kỳ Quân Đội Năm 2020

Giao lưu giữa các học viên

Giao lưu bóng đá

Hoạt Động Thể Chất

Đón Tết Trung Thu 2022

Hình ảnh hoạt động giữa cán bộ công nhân viên và học viên