Cách thức xin hỗ trợ tài chính cho cuộc sống học tập và sinh hoạt tại Nhật Bản

Trong bối cảnh mà ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng mới tiếp tục lan rộng, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (tổ chức xã hội công ích) đã dịch sang tiếng Việt và đăng tải công khai tài liệu hướng dẫn cách thức xin hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản dành cho các lưu học sinh đang gặp khó khăn trong việc học tập và sinh hoạt . Hãy tham khảo những thông tin hữu ích này và thông báo rộng rãi đến những người Việt Nam khác đang gặp khó khăn ở Nhật Bản.

●Gói trợ cấp đặc biệt
 Tại thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020, những người đã có tên trong sổ đăng ký thường trú sẽ nhận được nhận gói trợ cấp là 100 nghìn Yên từ Chính phủ Nhật Bản.
Bản dịch sang tiếng Việt cách thức xin gói trợ cấp
(Bản hướng dẫn bằng tiếng Việt) https://kyufukin.soumu.go.jp/vi-VN/


●「Gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho học sinh sinh viên」 để 「duy trì việc học tập」 (Gói hỗ trợ này dành cho học sinh , sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính do bị giảm thu nhập từ việc làm thêm)
 Chính phủ Nhật Bản cấp gói hỗ trợ này dành cho các lưu học sinh đang gặp khó khăn để tiếp tục học tập tại Nhật Bản do bị giảm nguồn thu nhập từ việc làm thêm vì ảnh hưởng của dịch bệnh virus Corona chủng mới.
Bản dịch sang tiếng Việt cách thức xin gói trợ cấp
(Bản hướng dẫn bằng tiếng Nhật) https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html
(Bản hướng dẫn bằng tiếng Anh) https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00707.html


●Gói hỗ trợ do mất việc làm
Chính phủ Nhật Bản cấp gói hỗ trợ này cho những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thất nghiệp do chủ doanh nghiệp cho nghỉ việc  (không được chi trả trợ cấp cho nghỉ việc) trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, học sinh sinh viên bị mất việc làm thêm dẫn đến thu nhập từ việc làm thêm bị giảm đáng kể so với năm trước.
Bản dịch sang tiếng Việt cách thức xin gói trợ cấp
(Bản hướng dẫn bằng tiếng Việt)https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200721-3.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *