Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào tổng kết công tác năm 2022
海外諮問理事会は2022年の業務を総括しました

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào, ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thường trực Hội đồng tư vấn cho biết, trong năm qua, Hội đồng đã tổ chức được các hoạt động theo kế hoạch công tác năm 2022, đáp ứng được yêu cầu của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra. Các thành viên Hội đồng là những người có uy tín trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã tích cực đóng góp ý kiến có giá trị vào các văn bản do Ban Thường trực xin ý kiến.

Trong công tác tham vấn, Hội đồng đã phối hợp cùng Ban Đối ngoại và Kiều bào đề xuất tổ chức 2 cuộc sinh hoạt chuyên đề nhằm trao đổi về “Tình hình Nga – Ukraine, tác động” (tháng 3/2022); kết quả Đại hội Đảng XX của nước CHND Trung Hoa (tháng 7/11) cho các thành viên của Hội đồng, các đảng viên của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; tổ chức tham vấn, góp ý cho Ban Thường trực về công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào đã cùng thảo luận, trao đổi đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Đắc Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào cho biết, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ tăng cường tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề trao đổi, cung cấp thông tin đối ngoại các chủ đề quan trọng; tham vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam biện pháp mở rộng đối tác, mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ chiều sâu với các đối tác truyền thông; tham vấn cho Ban Thường trực về các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, trước mắt là xây dựng Chương trình hành động triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Cùng với đó, các thành viên Hội đồng tiếp tục tổ chức các Đoàn khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia phản biện xã hội và góp ý vào các dự án luật, đẩy mạnh tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài gửi Ban Thường trực để tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và Chính phủ tại các kỳ họp Quốc hội.

Nguồn: http://daidoanket.vn/hoi-dong-tu-van-doi-ngoai-va-kieu-bao-tong-ket-cong-tac-nam-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *