Ngài Kurihara Hirohisa, nguyên nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã đến thăm và làm việc Tập đoàn An Dương (ADG)

Sáng ngày 25/3/2024 ngài Kurihara Hirohisa, nguyên nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã đến thăm và làm việc Tập đoàn An Dương (ADG).
Cảm ơn ngài đã luôn đồng hành và ủng hộ dự án phi lợi nhuận VJC của chúng tôi.
Chúc cho dự án này sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới để nhiều bạn trẻ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện được ước mơ của mình tại đất nước mặt trời mọc, đặc biệt là ngành nông nghiệp.
P/s: VJC : “là dự án phi lợi nhuận, đưa người lao động Việt nam sang Nhật bản làm việc với chi phí dịch vụ 0 đồng”
2024年3月25日の朝、日本の元国会議員で、元農林水産省副大臣でもあった栗原博久様が、アンズオン・グループ(ADG)を訪れ、会議に参加しました。
私たちのVJC非営利プロジェクトに常に同行し、支援してくださったことに感謝いたします。
本プロジェクトが今後ますます発展し、多くのベトナムの若者が困難な状況下で自分の夢を実現できるよう、特に農業分野で日本で働く機会が提供されることを願っています。
P/s: VJCプロジェクトは、ベトナム人労働者を日本に0ドンのサービス料で派遣する非営利プロジェクトです。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *